View

View

View

工商時報【林思慧、周思宇╱台北報導】林全澄清,他並沒跟蘇嘉全在520後會面討論房價,房價最好不要漲太凶,太凶才會有打房,交易量也不要萎縮太厲害,如此就會有救市問題。ViewDescription Toggle微風松高 週年慶 寶可夢活動View

ViewViewSOGO聯名卡 周年慶 抽家電 ViewShare to Facebook

View林全粉專開張了 首PO內容是...林全:內閣人事 我們隨時檢討房市應健全發展 林全:漲太凶才會打房資方憂七休一恐人力不足 林全:多請人到破產為止新聞眼╱林全敵人處處 滅了專業當家?

ViewView

立法院長蘇嘉全日前與不動產業意見領袖座談時,說明政府不會打房,而是「救房」。行政院長林全昨視察興隆公宅受訪表示,如房屋市場健全發展,就不會有這些問題,政府責任是避免房市不健全發展或不正常發展。

ViewView

var t_MediaGalleryBobaSpotlight_end = new Date().getTime();View

ViewView

View

1 - 25 / 30

View林全昨上午在內政部長葉俊榮、次長花敬群、台北市長柯文哲、副市長林欽榮陪同下,參訪木柵興隆公宅。針對蘇嘉全說法,林全的概念是不動產不能「啪一下就成長」,要慢慢成長,漲上來後不能打下來,否則要花1到3倍時間救。View永豐 漢神巨蛋卡 周年慶★更多相關新聞

新竹SOGO 週年慶 優惠

ViewViewView

var LIGHTBOX_DARLA_CONFIG ={"useYAC":0,"usePE":0,"servicePath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/php/fc.php","xservicePath":"","beaconPath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/php/b.php","renderPath":"","allowFiF":false,"srenderPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","renderFile":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","sfbrenderPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","msgPath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/2-9-9/html/msg.html","cscPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-csc.html","root":"__darla","edgeRoot":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9","sedgeRoot":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9","version":"2-9-9","tpbURI":"","hostFile":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/js/g-r-min.js","beaconsDisabled":true,"rotationTimingDisabled":true}var t_MediaGalleryBobaSpotlight_start = new Date().getTime();統一時代

ViewView

View

ViewViewView

View林全參訪興隆公宅(1) (圖)

花蓮遠百 2016 週年慶 回饋

1 / 30

彰銀信用卡 周年慶 禮券 中央社

2016年8月19日週五 台北標準時間下午1時09分Share to Twitter

Share to PinterestViewClose

Previous imageNext image三信銀行信用卡 2016 周年慶 特價

var lightbox_ult_mid="spotlight_article_embedded1",lightbox_ult_mit="Article Body",lightbox_ult_site="news",lightbox_ult_region="TW",lightbox_ult_lang="zh-Hant-TW",lightbox_default_spaceid="2144404928";


    rzrtbpfnbh 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()